Slip af med din ubudne gæst med mårbekæmpelse


Mårbekæmpelse kan være nødvendigt
Spread the love

Har du mistanke om mår på loftet? Først og fremmest bør man sikre sig, at der er tale om mår. Herefter skal man overveje, om man kan leve med den ubudne gæst, eller om man ønsker at anvende mårbekæmpelse.

Har du brug for mårbekæmpelse eller rottebekæmpelse?

En mår er et lille rovdyr, der er 40 til 70 cm lang. Der findes både skovmårer, der er fredede, og husmåren, der ikke er er ligeså bange for mennesker. Ofte tager den bo på loftet, og kan være et problem for dem, der bor i huset. Den kan også finde på at slå sig ned i sommerhuse, udehuse eller i laden. Måren spiser især mus, pindsvin, fugle og fugleæg, og den er aktiv om natten.

Man kan nemt komme til at forveksle en mår med rotter eller mus. Der vil være en del larm fra loftet, når den flytter ind. Det skyldes at den løber rundt, og måske kradser i isoleringsmateriale. Man kan sige, at en husmår umiddelbart ikke forårsager lige så stor skade som f.eks. rotter. Hvis man hører larm og gnaven, så er det næsten med sikkerhed rotter, der er flyttet ind. Men en mår kan stadig forårsage betydelig skade på isoleringen, når den bevæger sig rundt i den. Den kan også skrabe hul på dampspærren, hvilket kan give fugtskader. Mårbekæmpelse kan være nødvendigt.

En måde, man kan sikre sig, at der er tale om en husmår er ved at finde dens ekskrementer. Den vil finde et bestemt sted, hvor den forsøger i små bunker, og dens ekskrementer er 8-10 cm lange med fjer og knoglerester. Den vil efterlade madrester i form af døde dyr, hvilket kan give lugtgener.

Gode råd til mårbekæmpelse

Det kan være svært at slippe af med en mår, når den er flyttet ind. Derfor bør man overveje, om man kan leve med den ubudne gæst. Det er dog kun en mulighed, hvis den ikke laver stor skade. Hvis ikke må man overveje mårbekæmpelse.

Først og fremmest bør man sørge for, at den ikke kan komme ind igen. Dens ruter skal spærres. Indgangen skal findes, f.eks. langs tagryggen eller ved en kvist. Alle huller på størrelse med et hønseæg skal lukkes. Måren kan komme ind ad selv de smalleste steder. Den kan desuden bruge et træ tæt ved boligen, til at komme op til taget. Her bør man sørge for, at den ikke kan komme op ad stammen og hen til de grene, der giver adgang til taget.

Men første skridt i mårbekæmpelse er at sørge for, at den ikke befinder sig på loftet. Man kan forsøge at skræmme den væk med støj, lys eller lugt. Brug gerne flere på én gang. Stil f.eks. et musikanlæg derop plus elektrisk lys, og tænd for det hele, når måren er aktiv. Man kan desuden på visse tidspunkter på året jage måren. Man kan også låne fælder fra Falck eller jagtforeninger i en måneds tid. Fælden skal tjekkes 2 gange dagligt, af hensyn til dyret.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *